Home Sự Kiện Samsung Galaxy Note 7 vẫn chưa chính thức công bố giá tại thị trường Việt Nam?