Home Tin Học Văn PhòngMicrosoft PowerPoint 30 Phím Tắt Thông Dụng Trên PowerPoint 2007, 2010, 2013, 2016

30 Phím Tắt Thông Dụng Trên PowerPoint 2007, 2010, 2013, 2016

by Duy Trần Blogger
506 lượt xem

Microsoft PowerPoint là 1 trình tạo slide trình chiếu chuyên nghiệp trong giảng dạy và thuyết trình. Phím tắt trong Powerpoint giúp người tạo slide tiết kiệm được thời gian, cùng như khi đứng thuyết trình sẽ giúp bạn phản ứng nhanh hơn.

phím tắt powerpoint

phím tắt powerpoint

Mìn chắc chắn rằng chẳng có ai có thể nhớ nổi tất cả các phím tắt của Powerpoint. Nhu cầu của mọi người là khác nhau, vì vậy mỗi người cũng cần nhớ những phím tắt khác nhau.

Chính vì vậy mình đã đưa ra tất cả danh sách của Powerpoint để các bạn có thể lựa chọn cho phù hợp nhất nhé.

Phím tắt PowerPoint trên Windows

Các phím tắt cơ bản trong Powerpoint

Phím TắtChức Năng
ESCThoát trình chiếu về giao diện soạn thảo.
Shift + F9:Bật / tắt đường kẻ ô dạng lưới trong Slide.
Ctrl + F:Mở hộp thoại tìm kiếm ( Find ).
Alt + H + S:Chèn hình khối (shape)
Ctrl + “+”Chỉ số dưới
F7Kiểm tra lỗi chính tả
A hoặc =Để ẩn hoặc hiện con trỏ
Shift + F5Bắt đầu trình chiếu từ 1 Slide đang chọn.
F5Bắt đầu trình chiếu từ Slide đầu tiên.
Ctrl + KChèn liên kết ( HyberLink )
Alt + N + PChèn ảnh
Ctrl + BIn đậm đoạn văn bản đã được chọn.
Ctrl + DSao chép Slide đang chọn xuống ngày dưới Slide đó
Ctrl + TMở hộp thoại định dạng Font.
Ctrl + IIn nghiêng đoạn văng bản đã được chọn.
Ctrl + Shift + “+”Chỉ số trên
Ctrl + HMở hộp thoại thay thế.
Ctrl + UGạch chân đoạn văn bản được chọn.
Alt + N + WChèn WordArt.
1 + EnterTrở lại Slide mở đầu.
Ctrl + MTạo slide mới.
Phím BChuyển màn hình trình chiếu sang màu đen.
Phím WChuyển màn hình trình chiếu sang màu trắng.
Ctrl + Shift + >Tăng kích cỡ chữ
Ctrl + Shift + <Thu nhỏ kích cỡ chữ
Shift + F3Chuyển chữ thường thành chữ hoa.
Ctrl + ECanh giữa
Ctrl + LCanh trái
Ctrl + RCanh phải
Ctrl + JCanh đều.

Bộ Phím tắt đầy đủ nâng cao PowerPoint

Phím tắt chương trình chung

Phím TắtChức Năng
Ctrl+NTạo bản trình bày mới
Ctrl+OMở bản trình bày hiện có
Ctrl+SSave
F12Save as
Ctrl+WĐóng bản trình bày
Ctrl+QLưu và đóng bản trình bày
Ctrl+ZHoàn tác một hành động
Ctrl+YLàm lại một hành động
Ctrl+F2Chế độ xem trước bản in
F1Mở khung Trợ giúp
Alt+QTell me what you want to do
F7Kiểm tra chính tả
Alt or F10Bật hoặc tắt các mẹo chính
Ctrl+F1Bật/ tắt ribbon
Ctrl+FTìm kiếm
Alt+FChuyển đến File tab menu
Alt+HChuyển đến tab Home
Alt+NChuyển đến tab Insert tab
Alt+GChuyển đến tab Design
Alt+KChuyển đến tab Transitions
Alt+AChuyển đến tab Animation
Alt+SChuyển đến tab Slideshow
Alt+RChuyển màn hình trình chiếu sang màu trắng.
Alt+WChuyển đến View tab
Alt+XAdd-ins tab
Alt+YChuyển đến tab Trợ giúp
Ctrl+TabChuyển đổi giữa các bản trình bày đang mở

Phím tắt chọn đối tượng, điều hướng, trình chiếu

Bạn có thể sử dụng phím tắt để điều hướng trong suốt bài thuyết trình của mình một cách dễ dàng. Hãy thử các phím tắt này để biết cách nhanh chóng và dễ dàng để chọn văn bản trong các hộp văn bản, các đối tượng trên trang chiếu của bạn hoặc trang trình bày trong bản trình bày của bạn.

Phím TắtChức Năng
Ctrl+AChọn tất cả văn bản trong hộp văn bản, tất cả các đối tượng trên một trang chiếu hoặc tất cả các trang chiếu trong bản trình bày
Tabdi chuyển đến đối tượng tiếp theo trên trang chiếu
Shift+Tabdi chuyển đến đối tượng trước đó trên một slide
HomeChuyển đến trang chiếu đầu tiên
EndChuyển đến trang chiếu cuối cùng
PgDnChuyển đến slide tiếp theo
PgUpTrở lại slide trước
Ctrl+mũi tên lên/xuốngLàm lại một hành động
Ctrl+Shift+mũi tên lên/xuốngChế độ xem trước bản in

Phím tắt định dạng và chỉnh sửa

Phím TắtChức Năng
Ctrl+XCắt
Ctrl+CCopy
Ctrl+VPaste
Ctrl+Alt+VMở hộp thoại Dán Đặc biệt
DeleteXóa
Ctrl+BIn đậm văn bản
Ctrl+IIn nghiêng văn bản
Ctrl+Ugạch chân văn bản
Ctrl+ECăn giữa một đoạn
Ctrl+JCăn đều một đoạn
Ctrl+LCăn trái một đoạn
Ctrl+RCăn phải một đoạn
Ctrl+TMở hộp thoại Phông chữ khi chọn văn bản
Alt+W + QThu nhỏ / phóng lớn
Alt+N + PChèn ảnh
Ctrl+KChèn liên kết
Ctrl+MChèn một slide mới
Ctrl+DChuyển đến File tab menu

Phím tắt trình chiếu

Phím TắtChức Năng
F5Bắt đầu trình chiếu từ slide đầu
Shift+F5Bắt đầu trình chiếu từ slide hiện tại
Ctrl+PChú thích bằng công cụ Pen
N hoặc Page DownChuyển sang slide tiếp theo khi trình chiếu
P hoặc Page UpQuay trở lại slide trước khi trình chiếu
BThay đổi màn hình thành màu đen trong khi trình chiếu
EscKết thúc trình chiếu

Phím tắt PowerPoint trên Macbook

Phím tắt cơ bản PowerPoint Macbook

Phím TắtChức Năng
ESCThoát trình chiếu về giao diện soạn thảo.
Shift + F9:Bật / tắt đường kẻ ô dạng lưới trong Slide.
Command + F:Mở hộp thoại tìm kiếm ( Find ).
Option + H + SChèn hình khối (shape)
Command + “+”Chỉ số dưới
F7Kiểm tra lỗi chính tả
A hoặc =Để ẩn hoặc hiện con trỏ
Shift + F5Bắt đầu trình chiếu từ 1 Slide đang chọn.
F5Bắt đầu trình chiếu từ Slide đầu tiên.
Ctrl + KChèn liên kết ( HyberLink )
Option + N + PChèn ảnh
Command + BIn đậm đoạn văn bản đã được chọn.
Command + DSao chép Slide đang chọn xuống ngày dưới Slide đó
Command + TMở hộp thoại định dạng Font.
Command + IIn nghiêng đoạn văng bản đã được chọn.
Command + Shift + “+”Chỉ số trên
Command + HMở hộp thoại thay thế.
Command + UGạch chân đoạn văn bản được chọn.
Alt + N + WChèn WordArt.
1 + EnterTrở lại Slide mở đầu.
Command + MTạo slide mới.
Phím BChuyển màn hình trình chiếu sang màu đen.
Phím WChuyển màn hình trình chiếu sang màu trắng.
Command + Shift + >Tăng kích cỡ chữ
Command + Shift + <Thu nhỏ kích cỡ chữ
Shift + F3Chuyển chữ thường thành chữ hoa.
Command + ECanh giữa
Command + LCanh trái
Command + RCanh phải
Command + JCanh đều.

Phím tắt đầy đủ PowerPoint Macbook

Chỉnh sửa văn bản và đối tượng

Phím TắtChức Năng
DELETEThoát trình chiếu về giao diện soạn thảo.
FUNCTION + DELETEBật / tắt đường kẻ ô dạng lưới trong Slide.
COMMAND + XMở hộp thoại tìm kiếm ( Find ).
COMMAND + CChèn hình khối (shape)
COMMAND + VChỉ số dưới
COMMAND + CONTROL + VKiểm tra lỗi chính tả
COMMAND + SHIFT + >Tăng kích thước phông chữ
COMMAND + SHIFT + <Giảm kích thước phông chữ
COMMAND + BÁp dụng định dạng in đậm

COMMAND + U
Áp dụng định dạng gạch chân

COMMAND + I
Áp dụng định dạng in nghiêng


COMMAND + E
Căn giữa một đoạn

COMMAND + J
Căn đều một đoạn
COMMAND + LCăn trái một đoạn
COMMAND + RCăn lề phải một đoạn
COMMAND + YLàm lại hành động cuối cùng

COMMAND + Z
Hoàn tác hành động cuối cùng
COMMAND + TMở hộp thoại Định dạng văn bản, Tùy chọn phông chữ
COMMAND + OPTION + MMở hộp thoại Định dạng văn bản, tùy chọn đoạn văn

Di chuyển xung quanh trong văn bản

Phím TắtChức Năng
OPTION + Mũi Tên TráiBắt đầu một từ hoặc một từ bên trái
OPTION + Mũi Tên PhảiMột từ bên phải
COMMAND + Mũi Tên PhảiĐến cuối dòng
COMMAND + Mũi Tên TráiĐến đầu một dòng
OPTION + Mũi Tên LênĐến đầu một đoạn hoặc lên một đoạn
OPTION + Mũi Tên XuốngXuống một đoạn
COMMAND + Mũi tên lên / xuốngĐể bắt đầu hoặc kết thúc tất cả văn bản trong đối tượng bạn đang chỉnh sửa

Làm việc với các đối tượng

Phím TắtChức Năng
TABChọn đối tượng tiếp theo
SHIFT + TABChọn đối tượng trước
COMMAND + AChọn tất cả các đối tượng và tất cả văn bản
COMMAND + lên/xuống/trái/phảiDi chuyển đối tượng được chọn theo hướng mũi tên
COMMAND + OPTION + GNhóm các đối tượng được chọn
COMMAND + OPTION + SHIFT + GBỏ nhóm các đối tượng được chọn
COMMAND + OPTION + JSắp xếp lại các đối tượng được chọn
OPTION + mũi tên phảiXoay đối tượng đã chọn theo chiều kim đồng hồ
OPTION + mũi tên tráiXoay đối tượng đã chọn ngược chiều kim đồng hồ

COMMAND + SHIFT + 1
Định dạng đối tượng được chọn
COMMAND + DSao chép các đối tượng được chọn
SHIFT + phím mũi tênThay đổi kích thước các đối tượng được chọn

Phím tắt thuyết trình

Phím TắtChức Năng
COMMAND + NTạo bản trình bày mới
COMMAND + SHIFT + PTạo Slide với mẫu từ thư viện Bản trình bày PowerPoint
COMMAND + SHIFT + NChèn một slide mới
COMMAND + "-"Thu nhỏ
COMMAND + "+"Phóng to
COMMAND + SHIFT + DTạo một bản sao của slide đã chọn
COMMAND + OMở Slide
COMMAND + WĐóng Slide
COMMAND + PIn Slide
COMMAND + SLưu file
COMMAND + SHIFT + SLưu file với một tên, vị trí hoặc định dạng tệp khác nhau.
COMMAND + QThoát khỏi PowerPoint
COMMAND + FTìm kiếm
COMMAND + KChèn liên kết
ESCHủy lệnh, chẳng hạn như Lưu với tên
COMMAND + ZHoàn tác một hành động
COMMAND + YLàm lại hoặc lặp lại một hành động

Phím tắt chế độ xem

Phím TắtChức Năng
COMMAND + 1Chuyển sang chế độ xem bình thường
COMMAND + 2Chuyển sang chế độ xem sắp xếp slide
COMMAND + 3Chuyển sang xem trang ghi chú
COMMAND + 4Chuyển sang chế độ xem phác thảo
COMMAND + SHIFT + RETURNChuyển sang trình chiếu
COMMAND + CONTROL + FChuyển sang toàn màn hình (ẩn menu)
OPTION + RETURNChuyển sang chế độ xem của người thuyết trình
COMMAND + OPTION + CONTROL + GHiển thị hoặc ẩn hướng dẫn

COMMAND + OPTION + 2
Chuyển sang chế độ xem chính
COMMAND + OPTION + 1Chuyển sang chế độ xem tổng thể
COMMAND + OPTION + 3Chuyển sang chế độ xem ghi chú

Phím tắt trình chiếu

Phím TắtChức Năng
N hoặc mũi tên xuốngchuyển sang slide tiếp theo
P hoặc mui tên lênquay lại slide trước
Số thứ tự của slide + giữ phím RETURNChuyển nhanh đến số slide
BTắt/Bật chế độ xem màu đen
WTắt/Bật chế độ xem màu trắng
COMMAND + SHIFT+ RETURNPhát trình chiếu từ slide đầu tiên
COMMAND + RETURNPhát trình chiếu từ slide hiện tại
ESCKết thúc một chương trình trình chiếu
EXóa các chú thích trên màn hình
HChuyển đến slide ẩn tiếp theo nếu slide tiếp theo bị ẩn
COMMAND + IẨn con trỏ chuột
COMMAND + UTự động làm cho con trỏ chuột ẩn xuất hiện khi chạm vào chuột
COMMAND + PHiển thị lại con trỏ ẩn và / hoặc thay đổi con trỏ thành bút
COMMAND + AHiển thị lại con trỏ ẩn và / hoặc thay đổi con trỏ thành một mũi tên

CONTROL + H
Ẩn con trỏ khi di chuyển chuột
Giữ CONTROL và click chuộtHiển thị menu ngữ cảnh
COMMAND + OPTION + CONTROL + RHiển thị mục nhập từ đồng nghĩa cho một từ đã chọn

COMMAND + OPTION + CONTROL + LTìm kiếm cho một từ hoặc cụm từ đã chọn
OPTION + RETURNChế độ xem của người thuyết trình
0 Bình Luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN

x