Home Sự Kiện Xu hướng tặng quà dát vàng vẫn chưa giảm nhiệt trong ngày 20/10