Home Tin Học Văn Phòng Hàm nối chuỗi, nối dữ liệu 2 hoặc nhiều cột trong Excel

Hàm nối chuỗi, nối dữ liệu 2 hoặc nhiều cột trong Excel

by Duy Trần Blogger
208 lượt xem

Trong Excel, để nối chuỗi, dữ liệu của 2 hay nhiều cột, nhiều ô có điều kiện hay không điều kiện rất đơn giản.

Excel Office đã cung cấp rất nhiều hàm khác nhau giúp các bạn thao tác nhanh việc nối chuỗi lại với nhau.

Không dài dòng nữa chúng ta hãy cùng tìm hiễu những hàm nối chuỗi trong Excel và thực hành thông qua vài ví dụ cơ bản nhé.

Hàm CONCAT – Hàm kết hợp 2 giá trị

Cú pháp: CONCAT(value1, value2) – Trả về sự kết hợp của hai giá trị. Tương đương với toán tử `&`.

Chú thích:

  • value1: giá trị value2 sẽ được thêm vào sau.
  • value2: giá trị để nối vào value1.

Ví dụ: CONCAT(“Xin chào”, “các bạn”) -> Kết quả sẽ trả ra “Xin chào các bạn”.

vi-du-ham-concat-excel-min
Ví dụ cơ bản về hàm CONCAT trong excel

Hàm TEXTJOIN – Hàm kết hợp văn bản từ nhiều chuỗi hoặc mảng

Cú pháp: TEXTJOIN(delimiter, ignore_empty, text1, [text2, …])

Chú thích:

  • delimiter: Chuỗi hoặc ký tự trống hay tham chiếu đến ô có chứa chuỗi kí tự hợp lệ.
  • ignore_empty: nếu TRUE, các ô trống được chọn trong các đối số văn bản sẽ không được đưa vào kết quả.
  • text1: Văn bản bất kì. Đây có thể là một chuỗi hoặc một chuỗi các chuỗi trong một phạm vi.
  • [text2, …]: Mảng văn bản bổ sung.

Ví dụ: =TEXTJOIN(“, “; TRUE; “Xin chào”; “các bạn”) => Kết quả sẽ trả ra: Xin chào, các bạn

=TEXTJOIN(“”; TRUE; “Xin chào”; “các bạn”) => Kết quả sẽ trả ra: Xin chàocác bạn.

vi-du-ham-textjoint-excel-min
Ví dụ cơ bản về hàm TEXTJOIN

Hàm CONCATENATE – Hàm kế hợp các chuỗi thành một chuỗi văn bản.

Cú pháp: CONCATENATE(string1, [string2, …])

Chú thích:

  • string1: Chuỗi ban đầu cần ghép.
  • [string2, …]: Chuỗi nối vào string1.

Ví dụ: =CONCATENATE(A1;” “;B1;A3) => Kết quả trả ra “Xin chào các bạnXin chàocác bạn”.

vi-du-ham-CONCATENATE-excel-min
Ví dụ về hàm CONCATENATE trong Excel

Trên là 3 hàm cơ bản dùng để nối chuỗi lại với nhau trong Excel, nếu có thắc mắc hãy comment bên dưới, chúng tôi sẽ giải đáp 24/24 nhé.

Hàm nối chuỗi, nối dữ liệu 2 hoặc nhiều cột trong Excel
0 Bình Luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN