Home Tin Học Văn PhòngMicrosoft Excel Hàm HLOOKUP là gì ? – Cách sử dụng hàm HLOOKUP trong Excel

Hàm HLOOKUP là gì ? – Cách sử dụng hàm HLOOKUP trong Excel

by Duy Trần Blogger
219 lượt xem

Hàm HLOOKUP trong Excel là anh chị em của hàm VLOOKUP . Chữ H trong HLOOKUP là viết tắt của Chữ ngang và do đó nó thường được gọi là Tra cứu ngang.

hàm hlookup

hàm hlookup

HLOOKUP là một chức năng rất hữu ích để tạo tra cứu ngang, nhưng vì hầu hết các bảng mà chúng ta xử lý là dọc do đó chức năng này không phổ biến lắm.

Nhiệm vụ của hàm HLOOKUP là tìm kiếm một giá trị ở hàng trên cùng của bảng và sau đó trả về một giá trị tương ứng trong cùng một cột từ một hàng bạn chỉ định.

Hàm HLOOKUP là gì ?

Microsoft Excel định nghĩa HLOOKUP là một hàm mà mà Tìm kiếm một giá trị ở hàng trên cùng của bảng hoặc mảng các giá trị và trả về giá trị trong cùng một cột từ một hàng mà bạn chỉ định.

Công thức và cú pháp hàm HLOOKUP

=HLOOKUP(lookup_value, table_array, row_index_num, [range_lookup])

Trong Đó:

lookup_value: Giá trị dùng để dò tìm

table_array: Bảng giá trị dò, để ở dạng địa chỉ Tuyệt đối (có dấu $ phía trước bằng cách nhấn F4)

row_index_num: số thứ tự dòng chứa giá trị muốn tìm kiếm

range_lookup: Phạm vi tìm kiếm, TRUE tương đương với 1 (dò tìm tương đối), FALSE tương đương với 0 (dò tìm tuyệt đối).

Lưu ý, nếu [range_lookup] được thiết lập TRUE thì hàng đầu của table_array phải được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Bài tập ví dụ 1: Hàm Hlookup tính Phụ Cấp

ví dụ 1 hàm hlookup

ví dụ 1 hàm hlookup

Công thức:

Tại Ô E7 = =HLOOKUP(C7,$A$2:$E$3,2,0)

Giải thích:

  • lookup_value: giá trị dùng để dò tìm là “loại” vì thế giá trị = C7
  • table_array: bảng giá trị dùng đề dò tìm từ ô A2:E3 sau đó nhấn F4 để cố định, ta được $A$2:$E$3
  • row_index_num: Giá trị cần tìm nằm ở hàng thứ 2 trong bảng dò tìm, vì vậy giá trị = 2
  • [range_lookup]: 0= false ( giá trị cần tìm tuyệt đối

Bài tập ví dụ 2: Hàm Hlookup tính xếp loại học sinh

ví dụ 2 hàm hlookup

ví dụ 2 hàm hlookup

Công thức:

Tại Ô D7 =HLOOKUP(C7,$A$2:$E$3,2,1)

Giải thích:

  • lookup_value: giá trị dùng để dò tìm là “ĐIỂM TB” vì thế giá trị = C7
  • table_array: bảng giá trị dùng đề dò tìm từ ô A2:E3 sau đó nhấn F4 để cố định, ta được $A$2:$E$3
  • row_index_num: Giá trị cần tìm nằm ở hàng thứ 2 trong bảng dò tìm, vì vậy giá trị = 2
  • [range_lookup]: 1= TRUE ( giá trị tương đối trong khoảng ).

File bài tập thực hành hàm hlookup

https://drive.google.com/file/d/1Tm8bSwBMA_CTej5JFB6GjDpq9US5vmP3/view?usp=sharing

0 Bình Luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN