Home Mẹ Bé Thai ngoài tử cung mấy tuần thì vỡ, có giữ được không, điều trị ra sao