Home Đời Sống Review xe Royal Enfield Classic 500: Động cơ, Độ bốc, Giá bán