• [Hướng Dẫn] - Tải và cài đặt Độc Cô cho thiết bị IOS
  • [Thông Báo] - Khai mở máy chủ Lãnh Nguyệt ngày 15/09
  • [VIP] - Chính thức ra mắt chương trình VIPCARE SohaGame

Thân chào quý bằng hữu,

Trong game kiếm hiệp Độc Cô Cầu Bại, người chơi bất kỳ lúc nào cũng có thể kích hoạt tính năng VIP để nhận được nhiều quyền lợi ingame đặc biệt. Hệ thống VIP có tất cả 50 cấp VIP, cấp VIP càng cao thì quyền lợi nhận được càng nhiều. 

Dưới đây là danh sách ưu đãi đối với các cấp VIP tương ứng:

[Hệ thống - Độc Cô Cầu Bại] VIP - 1

[Hệ thống - Độc Cô Cầu Bại] VIP - 2

[Hệ thống - Độc Cô Cầu Bại] VIP - 3

[Hệ thống - Độc Cô Cầu Bại] VIP - 4

[Hệ thống - Độc Cô Cầu Bại] VIP - 5

[Hệ thống - Độc Cô Cầu Bại] VIP - 6

[Hệ thống - Độc Cô Cầu Bại] VIP - 7

[Hệ thống - Độc Cô Cầu Bại] VIP - 8

[Hệ thống - Độc Cô Cầu Bại] VIP - 9

[Hệ thống - Độc Cô Cầu Bại] VIP - 10

[Hệ thống - Độc Cô Cầu Bại] VIP - 11

[Hệ thống - Độc Cô Cầu Bại] VIP - 12

[Hệ thống - Độc Cô Cầu Bại] VIP - 13

[Hệ thống - Độc Cô Cầu Bại] VIP - 14

[Hệ thống - Độc Cô Cầu Bại] VIP - 15

[Hệ thống - Độc Cô Cầu Bại] VIP - 16

[Hệ thống - Độc Cô Cầu Bại] VIP - 17

[Hệ thống - Độc Cô Cầu Bại] VIP - 18

[Hệ thống - Độc Cô Cầu Bại] VIP - 19

[Hệ thống - Độc Cô Cầu Bại] VIP - 20

[Hệ thống - Độc Cô Cầu Bại] VIP - 21

[Hệ thống - Độc Cô Cầu Bại] VIP - 22

[Hệ thống - Độc Cô Cầu Bại] VIP - 23

[Hệ thống - Độc Cô Cầu Bại] VIP - 24

[Hệ thống - Độc Cô Cầu Bại] VIP - 25

[Hệ thống - Độc Cô Cầu Bại] VIP - 26

[Hệ thống - Độc Cô Cầu Bại] VIP - 27

[Hệ thống - Độc Cô Cầu Bại] VIP - 28

[Hệ thống - Độc Cô Cầu Bại] VIP - 29

[Hệ thống - Độc Cô Cầu Bại] VIP - 30

[Hệ thống - Độc Cô Cầu Bại] VIP - 31

[Hệ thống - Độc Cô Cầu Bại] VIP - 32

[Hệ thống - Độc Cô Cầu Bại] VIP - 33

[Hệ thống - Độc Cô Cầu Bại] VIP - 34

[Hệ thống - Độc Cô Cầu Bại] VIP - 35

[Hệ thống - Độc Cô Cầu Bại] VIP - 36

[Hệ thống - Độc Cô Cầu Bại] VIP - 37

[Hệ thống - Độc Cô Cầu Bại] VIP - 38

[Hệ thống - Độc Cô Cầu Bại] VIP - 39

[Hệ thống - Độc Cô Cầu Bại] VIP - 40

[Hệ thống - Độc Cô Cầu Bại] VIP - 41

[Hệ thống - Độc Cô Cầu Bại] VIP - 42

[Hệ thống - Độc Cô Cầu Bại] VIP - 43

[Hệ thống - Độc Cô Cầu Bại] VIP - 44

[Hệ thống - Độc Cô Cầu Bại] VIP - 45

[Hệ thống - Độc Cô Cầu Bại] VIP - 46

[Hệ thống - Độc Cô Cầu Bại] VIP - 47

[Hệ thống - Độc Cô Cầu Bại] VIP - 48

[Hệ thống - Độc Cô Cầu Bại] VIP - 49

[Hệ thống - Độc Cô Cầu Bại] VIP - 50

 

Ngoài ra, Độc Cô Cầu Bại còn có thêm 2 loại thẻ VIP gồm VIP TuầnVIP Tháng, quý Đồng Đạo sẽ nhận được các ưu đãi hằng ngày khác như:

[Hệ thống - Độc Cô Cầu Bại] VIP - 51

Nhận thưởng tại giao diện Phúc

 

[Hệ thống - Độc Cô Cầu Bại] VIP - 52

Nhận thêm thưởng Vip tại giao diện nhận thưởng hằng ngày 

 

Các ưu đãi cộng thêm:

- Nhận Lễ Kim, Vinh dự hằng ngày.

- Miễn thời gian hồi Càn Quét, Căn Cốt.

- Tăng thêm 10% EXP khi tham gia Phó Bản Đội, Dã Ngoại, Bách Quỷ, Loạn Võ.

 

- Độc Cô Cầu Bại -

Game SG140
Tải cho iOsTải cho Android
Cài đặt