• [Hướng Dẫn] - Tải và cài đặt Độc Cô cho thiết bị IOS
  • [Thông Báo] - Khai mở máy chủ Lãnh Nguyệt ngày 15/09
  • [VIP] - Chính thức ra mắt chương trình VIPCARE SohaGame

Thân chào quý bằng hữu,

Trong game kiếm hiệp 3D Độc Cô Cầu Bại thì Bảo các là nơi chứa đầy các bảo vật trân quý đang chờ các anh hùng vào khám phá, để vào được bảo các nhấn vào Icon Sự kiện

[Tính năng - Độc Cô Cầu Bại] Bảo Các - 1

Để tham gia các Phó bản Bảo Các cần sử dụng vật phẩm Kính côn lôn

[Tính năng - Độc Cô Cầu Bại] Bảo Các - 2

Có 3 loại kính Côn lôn

 

I. Phó bản Lưu quang

Để tham gia cần có Kính côn lôn thọ, có thể tìm được tại Shop, đi Phó bản khác có xác suất  rơi, tham gia sự kiện,..

Khi hoàn thành sẽ nhận được số Linh khí tương ứng với số hoa kéo được trong 60 giây

[Tính năng - Độc Cô Cầu Bại] Bảo Các - 3

 

II. Phó bản Kim ngọc

Để tham gia cần sưu tập Kính côn lôn lộc có thể tìm được tại Shop, đi Phó bản khác có xác suất rơi, tham gia sự kiện,..

Khi hoàn thành sẽ nhận được tiền đồng tương ứng với số quái đánh được trong 60 giây

[Tính năng - Độc Cô Cầu Bại] Bảo Các - 4

III. Phó bản Hồng phúc

Để tham gia cần sưu tập Kính côn lôn phúc có thể tìm được tại Shop, hoặc đi Phó bản khác có xác suất rơi, tham gia sự kiện,..

Khi hoàn thành sẽ nhận được Chân khí tương ứng với số quái đánh được trong 60 giây

 

[Tính năng - Độc Cô Cầu Bại] Bảo Các - 5

 

IV.  Phó bản thiên cảnh

Để tham gia bắt buộc cần có Đá thiên vận - bí cảnh có thể tìm được khi tham gia sự kiện,hoặc đi Phó bản khác có xác suất rơi, ,..

[Tính năng - Độc Cô Cầu Bại] Bảo Các - 6

Vật phẩm nhận được rất hấp dẫn có xác suất nhận các vật phẩm cực hiếm như Đá khảm Lv5, Cực tiên nguyên, Pet Hải thú ma(cực), ...

[Tính năng - Độc Cô Cầu Bại] Bảo Các - 7

- Độc cô cầu bại -

 

Game SG140
Tải cho iOsTải cho Android
Cài đặt