Home Mẹ Bé Thai nhi 39 tuần tuổi phát triển thế nào, mổ được chưa, mẹ nên ăn gì