Home Sự Kiện Ngày quốc tế thiếu nhi 1/6: Lịch sử ra đời, Ý nghĩa kỷ niệm hàng năm