Home Du Lịch Kinh nghiệm du lịch Bà Nà Hill 1 ngày tự túc: Lịch trình, Chi phí