Home Đời Sống Kinh nghiệm đặt tiệc tại nhà hàng Glorious lừa đảo: có hay không chuyện gian dối khách hàng?