Home Kiến Thức keyframe là gì

keyframe là gì

by Duy Trần Blogger
282 lượt xem

Sử dụng Keyframes trong Animation

Animation yêu cầu hiển thị trạng thái thay đổi của một đối tượng. keyframe trong animation đề cập đến điểm bắt đầu và điểm kết thúc cho quá trình chuyển đổi của một đối tượng. Nói một cách đơn giản, keyframe bắt đầu là nơi đối tượng ở ngay bây giờ và keyframe kết thúc là nơi bạn muốn đối tượng ở sau khi chuyển đổi. Hoạt hình cần được thực hiện trong khung thời gian đã quyết định sử dụng các khung chính để đảm bảo rằng quá trình chuyển đổi vẫn nằm trong dòng thời gian này.

Giả sử chúng ta đang làm hiệu ứng ai đó ném bóng chày và chúng ta cần tìm ra cách để bắt đầu. Chúng ta có thể bắt đầu bằng cách chọn một vài khung hình chính và làm việc từ đó. keyframe đầu tiên là lúc anh ta đang ném bóng

Keyframe thứ hai chúng ta có thể thực hiện được nửa đường, và keyframe cuối cùng là sau khi anh ta ném quả bóng lên không trung khi anh ta giữ thăng bằng.

Tại sao các keyframe quan trọng?

Đơn giản là vì các keyframe chứa thông tin cần thiết về nơi bắt đầu quá trình chuyển đổi và nơi sẽ kết thúc trên dòng thời gian. Một chuỗi các keyframe chính là những gì người xem xem là chuyển động. Một người làm phim hoạt hình sẽ bắt đầu với việc thiết lập hai hoặc ba keyframe chính (hoặc nhiều hơn, tùy thuộc vào đối tượng và quá trình chuyển đổi). Khi đã được sửa, trình hoạt hình sẽ thêm các khung trung gian để tạo ra quá trình chuyển đổi và tạo ảo ảnh liên tục về chuyển động của đối tượng

 

0 Bình Luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN