Home Công Nghệ iPhone 7 bị treo táo nhấp nháy khắc phục thế nào