Home Sự Kiện iPad Pro 9.7″: Đã giống một chiếc tablet hơn nhiều