Home Du Lịch Hướng dẫn checkin online Vietjet: Quy định, Thời gian trước bao lâu