Home Tin Học Văn PhòngMicrosoft Excel Hàm vlookup là gì ? Cách sử dụng vlookup trong Microsoft Excel

Hàm vlookup là gì ? Cách sử dụng vlookup trong Microsoft Excel

by Duy Trần Blogger
277 lượt xem

Hàm Vlookup là gì ?

VLOOKUP là một hàm Excel để tra cứu và truy xuất dữ liệu từ một cột cụ thể trong bảng. VLOOKUP hỗ trợ kết hợp gần đúng và chính xác và ký tự đại diện (*?) Cho khớp một phần. Chữ “V” là viết tắt của “dọc”. Các giá trị tra cứu phải xuất hiện trong cột đầu tiên của bảng, với các cột tra cứu ở bên phải.

hàm vlookup

hàm vlookup

Công thức hàm vlookup

=VLOOKUP(value, table, col_index, range_lookup)

Giải thích:

lookup_value: Giá trị dùng để dò tìm
table_array: Bảng giá trị dò, nên để ở dạng địa chỉ Tuyệt đối (có dấu $ phía trước bằng cách nhấn F4)
col_index_num: Thứ tự của cột cần lấy dữ liệu trên bảng giá trị dò.
range_lookup: Phạm vi tìm kiếm, TRUE (1) là dò tìm gần chính xác, FALSE (0) dò tìm chính xác

Ví dụ 1: Tính đơn giá tuần L1A

ví dụ 1 hàm vlookup

ví dụ 1 hàm vlookup

Công thức

=VLOOKUP(G13, B12:D17, 2, 0) = 260,000

Giải thích

 • lookup_value: Giá trị dùng để tìm kiếm, ở đây giá trị tìm kiếm sẽ là “LA1”, giá trị sẽ là G13
 • table_array: Đây bảng giá trị dùng để dò tìm, tức là bảng “biểu giá phòng”. Vì vậy ta sẽ quét toàn bộ bảng biểu giá phòng từ B12:D17. Sau khi quét bảng giá trị này, chúng ta nên nhấn phím F4 để cố định giá trị
 • col_index_num: Thứ tự cột cần lấy trong bảng dò tìm, được tình từ trái sang phải. Vì thế cột đơn giá tuần nằm ở vị trí thứ 2
 • range_lookup: 1=TRUE ( cho ra giá trị gần chính xác ), 0=FALSE ( giá trị chính xác tuyệt đối ), trong đây mình sẽ chọn là 0

Ví dụ 2: Vlookup để tìm giá sản phẩm

ví dụ 2 hàm vlookup

ví dụ 2 hàm vlookup

Công thức

=VLOOKUP(F10,$A$9:$C$15,3,0) = 13,000,000

Giải thích

 • lookup_value: Giá trị dùng để dò tìm là “Note 9” = F10
 • table_array: Bảng giá trị quét từ A9:C15, sau đó nhấn F4 sẽ ra giá trị tuyệt đối $A$9:$C$15
 • col_index_num: Thứ tự cột cần lấy là “đơn giá” nằm ở thứ tự thứ 3 từ trái sang phải. Nên giá trị = 3
 • range_lookup: để bài yêu cầu tìm chính xác nên giá trị = 0

Ví dụ 3: Vlookup xếp loại học sinh ( tìm gần đúng )

ví dụ 3 hàm vlookup

ví dụ 3 hàm vlookup

Công thức

=VLOOKUP(B4,$E$4:$G$10,2,1) = Trung Bình

Giải thích

 • lookup_value: Giá trị dùng để dò tìm là “Trần Minh” = F10
 • table_array: Bảng giá trị quét từ E4:G10, sau đó nhấn F4 sẽ ra giá trị tuyệt đối $E$4:$G$10
 • col_index_num: Thứ tự cột cần lấy là “xếp loại” , giá trị = 2, tính từ trái sang phải theo “Bảng Xếp Loại”
 • range_lookup: để bài yêu cầu tìm gần chính xác, giá trị = 1

Bài tập: Tải file bài tập Excel dùng để thực hành: https://drive.google.com/file/d/1z1gkcLCqGngPUoTyMaWtqaaJ028CnwFF/view

0 Bình Luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN