Home Đời Sống Đánh giá xe SH 150i 2019: Thông số kỹ thuật, Giá bán, Các phiên bản