Home Đời Sống Đánh giá xe Janus phiên bản đặc biệt có gì đặc biệt? Giá bao nhiêu?