Home Công Nghệ Đánh giá máy ảnh Sony A6400: Thông số, Cảm biến, Chất lượng, Giá bán