Home Mẹ Bé Đa ối có sinh thường được không hay nên mổ, thai nhi có bị ảnh hưởng