Home Đời Sống Bảng màu xe Sirius phanh cơ, phanh đĩa, vành đúc hợp bản mệnh nào