Home Du Lịch 3 hạng vé máy bay Vietjet Promo, Eco, Skyboss và điều kiện theo kèm