Home Du Lịch 2 hạng vé của Jetstar phổ thông, thương gia kèm điều kiện nâng hạng