Home Sức Khỏe 2 bài trắc nghiệm tự kỷ người lớn NHS, WIRE đo lường mức độ nặng nhẹ